Njoftim!

Urdhri i Psikologut u bën thirrje të gjitha insitucioneve apo qendrave, të cilat organizojnë aktivitete në fushën e psikologjisë dhe që duan që këto aktivitete t’i akreditojnë pranë Komisionit të Edukimit në Vazhdium se: Aplikimet për akreditime të aktiviteteve...

Rikujtesë!

Urdhri i Psikologut Ju rikujton, se vlefshmëria e Kartave të Anëtarësisë për vitin 2021, ka përfunduar në datë 31 Janar 2022. Për të vijuar për të qenë anëtar i Urdhrit të Psikologut për këtë vit e për të tërhequr Kartën e Anëtarësisë 2022, Ju duhet të shlyeni...

Njoftim!

Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga...
Njoftim!

Njoftim!

Urdhri i Psikologut për shkak të përfundimit të mandatit 3 vjeçar të anëtarëve të Komisionit të Edukimit në Vazhdim, bazuar në nenin 40.3 të Statutit të Urdhrit të Psikologut, ju njofton se: Duke filluar nga dita e sotme hapen aplikimet për të qenë pjesë e Komisionit...
Njoftim!

Njoftim!

Sqarim! Mos harroni se çdo praktikant duhet të paguajë kuotizacionin vjetor në vlerën 4.500 Lekë dhe jo më shumë. (Kemi patur disa ngatërresa në pagesa nga disa anëtarë) Praktikant është: 1.Ai që po kryen aktualisht Praktikën Profesionale; 2.Ai që është përjashtuar...