Misioni

Misioni i Urdhrit të Psikologut është nxitja dhe ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe ushtrimin…

Historiku

Asnjë individ nuk mund të ushtrojë profesionin e Psikologut,në sistemin publik apo privat në Republikën e Shqipërisë…

Organizimi

Asnjë individ nuk mund të ushtrojë profesionin e psikologut, në sistemin publik apo privat në Republikën e Shqipërisë…

Presidenti

Dr.Valbona Treska

Legjislacioni

Akte Themelore, Ligje…

Botime

Raporti Vjetor – Urdhri i Psikologut

Regjistri Anëtarësise

Urdhri i Psikologut

  • njoftim
  • anetaret
  • evente