Njoftim.

Urdhri i Psikologut njofton se për pak ditë do të publikojë regjistrin elektronik për anëtarët që kanë përmbushur të gjithë detyrimet ligjore të anëtarësisë. Regjistri do të publikohet i thjeshtëzuar dhe do të përmbajë: emër, mbiemër, vendbanim dhe numrin e kontaktit....