Thirrje për Ekspertë të Edukimit në Vazhdim

Thirrje për Ekspertë të Edukimit në Vazhdim

Njoftim! Të nderuar anëtarë, Ju njoftojmë se kanë nisur aplikimet pranë Urdhrit të Psikologut, për ekspertë të pavarur, të cilët vlerësojnë dhe monitorojnë procesin e zhvillimit të aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim. Çdo psikolog i interesuar duhet të plotësojë këto...