Njoftim!

Njoftim! Njoftohen të gjithë anëtaret e Urdhrit të Psikologut të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e kuotizacionit për vitin kalendarik 2023 se: 1. Data 31 Mars është afati i fundit i pagesës për shlyerjen e kuotizacionit në masën 6000 Lekë për të licencuarit, 4500...

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut njofton se ka hapur aplikimet për psikologët, të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e grupit të punës për hartimin e fondit të pyetjeve për Provimin që Urdhri i Psikologut do të organizojë për ri-licencimin e psikologëve, të cilët nuk i kanë...

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut njofton se të gjithë psikologët e licencuar për herë të parë nga Urdhri i Psikologut nga data 01.01.2019 e në vazhdim, NUK DUHET TE NGARKOJNE DOKUMENTACIONIN për njohjen e krediteve nga KEVP, në dritaren e aplikimit online në website. Ky...

Njoftim!

Sqarim për të gjithë të anëtarët e licencuar të U.P. Të nderuar, Sqarojmë se të gjithë psikologët të cilët marrin trajnime, me qëllim përfitimin e krediteve, duhet DETYRIMISHT të marrin trajnimin të plotë, në mënyrë që t’u njihen kreditet. Psh., nëse trajnimi...

Njoftim!

Në linkun e mëposhtëm gjeni mundësinë për të marrë pjesë në një konferencë me interes për psikologë. Konferenca do të mbahet në Nis, Serbi në datat 29-30 Shtator 2023. Referojuni linkut për më shumë informacion....