Sqarim!

Sqarim!

Sqarim! Numri fiks i Urdhrit të Psikologut me kontratë me kompaninë Vodafon Albania, doli jashtë funksionit, pasi kompania nuk e ofron më këtë shërbim. Mbyllja e tij u bë pa asnjë paralajmërim nga kompania. Prej më shumë se 10 ditësh është instaluar numri i ri fiks i...

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut sqaron se çdo psikolog anëtar i Urdhrit të Psikologut, i cili është i interesuar për t’u paraqitur pranë zyrës tonë, për marrjen e ndonjë informacioni, depozitimin apo tërheqjen e çdo dokumenti që i nevojitet, duhet me patjetër të...
Njoftim

Njoftim

Njoftim! Urdhri i Psikologut njofton se psikologët, emrat e të cilëve janë të shënuar në listën bashkëngjitur, rezultojnë se kanë kryer aplikimin online në website-in tonë për regjistrimin në Provimin e Shtetit, por për arsye të problemeve teknike që mund të kenë...
Njoftim

Njoftim

Njoftim! Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së...
Njoftim

Njoftim

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju informon se duke filluar nga java e ardhshme do të jetë sërish aktiv numri fix i telefonit. Numri i ri që do të jetë në dispozicion të anëtarëve për çdo informacion apo paqartësi që ata mund të kenë është + 355 (0) 4 220 9927. Ju...