Memorandume

Në linqet mëposhtë mund të shkarkoni të gjitha dokumentet në pdf.

i

Memorandum bashkepunimi me klinike "BUTTERFLY"

i

Memorandum bashkëpunimi koordinatori lokal,Korçë

i

Memorandum bashkepunimi me Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale

i

Memorandum bashkëpunimi koordinatori lokal,Lezhe

i

Memorandum bashkëpunimi koordinatori lokal,Shkodër

i

Memorandum bashkëpunimi me Spanjën

i

Memorandum bashkëpunimi me APA (American Psychological Association)