Memorandume

Në linqet mëposhtë mund të shkarkoni të gjitha dokumentet në pdf.

i

Marreveshje Bashkepunimi me Universitetin "Luigj Gurakuqi" Shkoder

i

Memorandum bashkepunimi me Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale