Njoftim për regjistrimin në provimin e praktikës!

Njoftim për regjistrimin në provimin e praktikës!

Urdhri i Psikologut u bën thirrje edhe njëherë të gjithë psikologëve praktikantë, të cilët e kanë përfunduar periudhën e ushtrimit të praktikës profesionale, se duhet të dorëzojnë një kërkesë me shkrim pranë zyrës tonë, brenda datës 8 Nëntor 2019 (afati përfundimtar),...
Pyetjet e praktikes profesionale

Pyetjet e praktikes profesionale

Grupi ICili është roli i psikologut në institucionin ku është zhvilluar praktika?Prezantoni punën e përditshme të psikologut në institucion ku është zhvilluar praktika.Prezantoni marrëdhënien profesionale të psikologut me profesionistët e tjerë në...