Pyetjet e praktikes profesionale

Pyetjet e praktikes profesionale

Grupi ICili është roli i psikologut në institucionin ku është zhvilluar praktika?Prezantoni punën e përditshme të psikologut në institucion ku është zhvilluar praktika.Prezantoni marrëdhënien profesionale të psikologut me profesionistët e tjerë në...
Njoftim!

Njoftim!

Ju njoftojmë se pranë Zyrës Qendrore ka mbërritur në datë 17.06.2019,shkresa me nr.3745/2 Prot e Ministrisë së Mbrojtes, në përgjigje të kërkesës tonë për identifikimin e vëndeve vakante për ushtrimin e praktikës profesionale. Në përgjigjen e lëshuar nga kjo Ministri,...