Njoftim!

Njoftim!

Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga...

Njoftim i rëndësishëm!

Njoftim i rëndësishëm! Urdhri i Psikologut Ju njofton se ka konstatuar se psikologët, të cilët kanë aplikuar së fundmi për rilicencim nëpërmjet website-it tonë, nuk kanë depozituar dokumentat e nevojshme për njohjen e krediteve (çertifikatat e pjesëmarrjeve në...
Njoftim!

Njoftim!

Lutemi të gjithë anëtarëve të kontrolloni vazhdimisht adresat tuaja të e-malit për njoftimet që ju vijnë nga Urdhri dhe Komisionet e Edukimit në Vazhdim dhe Licencimit. Lutemi kontrolloni perveç Inbox edhe Spam, sepse kemi informacion qe ne disa raste e-mailet kanë...
Njoftim!

Njoftim!

Lutemi mbani në konsideratë se nuk rishikohet asnjë rilicencim pa plotësuar më parë formularin online. Formulari duhet detyrimisht të plotësohet minimalisht 1 muaj përpara përfundimit të afatit të licences. Aplikim per Rilicencim Faleminderit! Urdhri i...