Urdhri i Psikologut Ju rikujton, se vlefshmëria e Kartave të Anëtarësisë për vitin 2021, ka përfunduar në datë 31 Janar 2022. Për të vijuar për të qenë anëtar i Urdhrit të Psikologut për këtë vit e për të tërhequr Kartën e Anëtarësisë 2022, Ju duhet të shlyeni menjëherë detyrimin e pagesës së kuotizacionit vjetor për këtë vit, pasi aktualisht po vijon puna me përditësimin e Regjistrit të Anëtarësisë së Urdhrit të Psikologut.
Ju faleminderit!
Urdhri i Psikologut