Njoftim!

Njoftim!

Të nderuar anëtarë, Pranë Urdhrit të Psikologut gjeni botimin e Kodit të Etikës dhe Gjykimit Disiplinor me kosto 300 lekë. Faleminderit
Njoftim !

Njoftim !

  Urdhri i Psikologut njofton të gjithë psikologët, që e ushtrojnë profesionin në institucionet publike dhe private dhe që ende nuk janë anëtarë të Urdhrit se, duhet të paraqiten sa më parë pranë zyrës tonë, për të kryer regjistrimin, pasi në të kundërt,...

Njoftim

Të nderuar anëtarë, Ju bëjmë me dije se sot u mbajt mbledhja e parë e Komisionit të Edukimit në Vazhdim të Psikologëve. Anëtarët e KEVP miratuan formularët pēr akreditimin e programeve për Edukimin në Vazhdim të cilat i gjeni në faqen tonë të web si dhe bashkëngjitur...

Njoftim

Te nderuar anëtarë, Ju njoftojme se kane nisur aplikimet pranë Urdhrit të Psikologut, për ekspert të jashtëm pranë Komisionit të Edukimit në Vazhdim. Çdo psikolog i interesuar duhet të plotësojë këto kritere: 1) Të jetë anëtar i Urdhrit të Psikologut 2) Të ketë gradën...