ANËTARË TË ZGJEDHUR TË KËSHILLIT KOMBËTAR

 

Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:

 1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (njëkohësisht edhe Autoriteti Kompetent i Urdhrit të Psikologut sipas ligjit)
 2. Minitria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
 3. Ministria e Drejtësisë
 4. Ministria e Mbrojtjes

 

Këshilli Kombëtar ka këto përgjegjësi:

 1. Miraton strukturën e vet organizative.
 2. Cakton kuotizacionin dhe tarifat.
 3. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit në nivel kombëtar.
 4. Mbikëqyr të gjithë veprimtarinë e organeve që varen prej tij.
 5. Harton statutin, rregulloret e Urdhrit, si dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë dhe ia propozon ato për miratim Asamblesë Kombëtare.
 6. Mban dhe përditëson Regjistrin e Urdhrit të Psikologut.
 7. Ngre grupe pune ad hoc për kryerjen e kontrolleve për ushtrimin e profesionit të psikologut.
 8. Përgatit dhe publikon raportin vjetor dhe financiar.
Fleura Shkëmbi

Fleura Shkëmbi

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Elona Mustafaraj

Elona Mustafaraj

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Elona Mustafaraj  ka përfunduar studimet në “Psikologji Shkollore dhe Organizimi” në vitin 2007 , në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2013 përfundon studimet master në “Psikologji Këshillimi” po në Universitetin e Tiranës.   Me përfundimin e studimeve angazhohem si eksperte për çështje të fëmijëve, të rinjve dhe personave me aftësi të kufizuar,  duke ofruar ekspertizë, trainime, shërbime psikologjike dhe studime në nivel rajonal dhe kombëtar.   Në vitin 2008 e  në vazhdim, punon si  lektore e jashtme, në Departamentin e Psikologjisë, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”.  Që ka viti 2015  punon si ekspert Rajonal i Observatorit të të Drejtave të Fëmijëve, në Qarkun e Elbasanit.

Ka marrë pjesë dhe ka relatuar në Konferanca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Artikujt dhe studimet e kryera  janë: “Roli i  i shkollës në nxitjen e vetëvlerësimit pozitiv te nxënësit e klasave fillore”. “Evidentimi i qëndrimet ndaj verbërisë te personat e prekur nga verbëria e fituar në qytetin e  Elbasanit”, “Rehabilitimi me bazë komunitar, sfidë e shërbimeve psiko-sociale për personat me aftësi të kufizuar”, “Qëndrime të studenteve të mësuesisë, ndaj Edukimit me Bazë Komunitarë, si mundësi arsimimi dhe edukimi për nxënësit me aftësi të kufizuar”, “Nga zhgarravinat drejt simbolizmit, një rrugëtim i zhvillimit të fëmijëve  nëpërmjet vizatimit”.

Gjithashtu është  bashkëautore e botimeve “ Operatori Social”, “Udhërrëfyes për zbatimin e strategjisë kombëtare në kuadër të Dekadës Rome” dhe “Praktikat më të mira të rehabilitimit me bazë komunitare”.

REZARTA BASHA

REZARTA BASHA

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Jam diplomuar ne vitin 2004 ne degen Psikologji shkollore dhe organizacionale, prane Universitetit te Tiranes dhe kam kryer Master i nivelit te pare Shkenca komunikimi dega “Marredhenie me publikun”2009 – 2010, Master i nivelit te dyte Shkenca komunikimi dega “Lidershpi dhe menaxhim Karriere” 2010 – 2012, prane Universitetit Europian te Tiranes
Ne 2004 e vazhdim kam punuar si Psikologe Shkollore, ku puna ime eshte fokusuar ne trajnime sensibilizuese dhe ndergjesuese si edhe ne keshillime individuale e ne grup me nxenesit e shkolles .Pergjate eksperiences time 13 vjecare jam perfshire ne nje sere projektesh me fokus regjistrimin e femijeve te komunitetit rom,arsimimin dhe integrimin e tyre ne shoqeri.
Gjate periudhes 2008-2009 kam punuar si psikologe ne gjykaten e rrethit Tirane per ceshtjet familjare me subjekt zgjidhjen e marteses.
Keshilluese, ne projekte 2009-2011 organizuar nga ISOP dhe ISHP qe synonin identifikimin e personave me HIV-AIDS, ne periferite e Tiranes
Njohese shume e mire e gjuhes angleze dhe italiane.
Statusi civil -e martuar me dy femije

Orjola Plaku

Orjola Plaku

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Altin Nika

Altin Nika

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Bledar Zeneli

Bledar Zeneli

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Besmir Frroku

Besmir Frroku

Anëtar e Këshillit Kombëtar

Manolita Hida

Manolita Hida

Anëtare e Këshillit Kombëtar

DR. VALBONA HABILI SAUKU

DR. VALBONA HABILI SAUKU

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Emri/Mbiemri:             Valbona Habili Sauku

Datëlindja:                  28.12.1977

Statusi civil:                E martuar

Adresa e e-mailit         valbonahabili@gmail.com

Valbona Habili Sauku  i përket  brezit të parë të Psikologjisë, diplomuar në drejtimin shkollor/organizacional në vitin 2000. Studimet pasuniversitare kanë vijuar me programin “Master në Këshillim Psikologjik” në 2004 – 2007. Ka marrë gradën “Doktor në Psikologji” në Korrik të 2016, pranë Fakutetit të Shkencave Sociale, në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë.

Ka një përvojë pune 16 vjeçare si psikologe, kryesisht me organizata ndërkombëtare. Në Korrik  – Shkurt, 2001 ka punuar si psikologe dhe trajnuese pranë Karitasit Spanjoll, delegacioni në Kosovë.  Gjatë viteve 2001 – 2005  ka punuar si drejtuese programesh pranë Kryqit të Kuq Spanjoll, në cilësinë e psikologes organizative dhe ka kontribuar me punën e saj në planin e zhvillimit organizativ. Gjatë viteve 2006 –2007 ka punuar si koordinatore e Projektit: Specialisti i Mbrojtjes së Fëmijës brenda në Shkollë pranë Terre des hommes (Tdh). Gjatë viteve 2007  – 2009 ka punuar si specialiste në sektorin e Marrdhënieve me Publikun, pranë Agjencisë së Legalizimit (ALUIZNI). Së fundmi nga 2010 e në vazhdim ofron shërbimin e supervizimit të nënave, si psikologe pranë SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri.

Ka një përvojë 16 vjeçare në mësimdhënie dhe kërkim në fushën e shkencës së psikologjisë. Fillimisht ka filluar si pedagoge me kohë të pjesshme gjatë viteve 2001 – 2010 dhe nga 2010 e në vazhdim si pedagoge me kohë të plotë pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale, Departamentit Pedagogji/ Psikologjisë. Ka botime dhe referime të shumta në fushën e psikologjisë.

Ndër botimet e viteve të fundit mund të përmenden “Passionate teachers and their profession”. European Academic Research, Vol. III, Issue 7, (2015), p.7770 – 7784. “Promoting teachers and strengthening effectiveness”. European Academic Research, Vol. III, Issue 8, (2015), p.8676-8693. “Teacher effectiveness and children’s achievement”. European Academic Research, Vol. III, Issue 8, 8955-8971. “Interaction and communication in schools”. European Academic Research, Vol. IV, Issue 1, (2016), 373 – 388.

Ndër referimet në konferenca mund të përmenden “Profiling Characteristic and motivation of students who choose teaching as possible career in their future”,  (2014), Konferenca e 2-të Ndërkombëtare në Kërkim dhe Edukim, “Challenges towards the future” organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. “Parent’s involvement in teacher recruitment”, (2014), Balkan – American Research and Evaluation Conference organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Clemsonit, Tiranë. “Interaction teacher student and its impact on student achievement”, (2015), Konferenca e 3-të Ndërkombëtare në Kërkim dhe Edukim, “Challenges towards the future” organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. “Teachers and their passion for the teaching profession, (2015), Konferenca e tretë Ndërkombëtare e Fakultetit Filozofik, “Challenges and Perspectives of Contemporary Education ”, Tetovë, Maqedoni. “Relationship between perceptions of the social bullying and age in senior students in some high schools in Albania”, (2016), Konferencë Ndërkombëtare: “Developmental Challenges in a Changing Society: Insights From Researches with Adolescents and Youths”, organizuar nga Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës  ”

Artemisi Shehu

Artemisi Shehu

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Edvin Lame

Edvin Lame

Anëtare e Këshillit Kombëtar