ANËTARË TË ZGJEDHUR TË KËSHILLIT KOMBËTAR

 

Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:

 1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (njëkohësisht edhe Autoriteti Kompetent i Urdhrit të Psikologut sipas ligjit)
 2. Minitria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
 3. Ministria e Drejtësisë
 4. Ministria e Mbrojtjes

 

Këshilli Kombëtar ka këto përgjegjësi:

 1. Miraton strukturën e vet organizative.
 2. Cakton kuotizacionin dhe tarifat.
 3. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit në nivel kombëtar.
 4. Mbikëqyr të gjithë veprimtarinë e organeve që varen prej tij.
 5. Harton statutin, rregulloret e Urdhrit, si dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë dhe ia propozon ato për miratim Asamblesë Kombëtare.
 6. Mban dhe përditëson Regjistrin e Urdhrit të Psikologut.
 7. Ngre grupe pune ad hoc për kryerjen e kontrolleve për ushtrimin e profesionit të psikologut.
 8. Përgatit dhe publikon raportin vjetor dhe financiar.
Dr. Valbona Treska

Dr. Valbona Treska

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Valbona Treska ka lindur nё Tiranё më 28.07.1980. Ёshtё e martuar dhe ёshtё nёnё e dy djemve.
Pёrfundoi studimet e larta me kohё tё plotё nё vitin 2004, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Psikologji Klinike. Nё vitin 2009 nisi studimet doktorale nё Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranёs. Në qershor 2010 përfundoi Masterin Shkencor në Shkenca Administrative, pranë “Albanian University”. Në qershor 2016 mbrojti tezën “Marrёdhёnia midis mёnyrёs sё divorcimit tё prindёrve dhe nivelit tё ankthit dhe agresivitetit tek fёmijёt” dhe fitoi gradën shkencore “Doktor shkencash në psikologji”, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Pedagogji-Psikologjisё.
Angazhimet e saj nё fushёn e psikologjisё kanё nisur qё gjatё viteve tё shkollimit. Pas pёrfundimit tё studimeve nga viti 2004 deri nё janar tё vitit 2016 ka punuar si psikologe pranё Drejtorisё Arsimore Rajonale, Tiranё, e atashuar nё shkollёn e mesme “Sami Frashёri”.
Prej vitit 2004 punon si eksperte psikologe pranё gjykatave tё tё gjitha niveleve nё vend, kryesisht pranё Gjykatёs së Rrethit Gjyqёsor Tiranё. Fokus i punёs së saj kanё qenё, jo vetёm çёshtjet pёr zgjidhjet e martesave, numri i tё cilave i ka kaluar tё 2000 rastet gjatё kёtyre viteve, por edhe vlerёsimet pёr shpёrblime dёmi moral dhe ekzistencial, heqjet e pёrgjegjёsive prindёrore, birёsimet, urdhrat e mbrojtjes etj.
Prej vitit 2011 punon si lektore nё ciklin bachelor dhe master pёr lёndёt “Terapi familjare”, “Psikologji konjitive”, “Psikologji sociale e avancuar” etj., pranё “Albanian University”.
Nё vitin 2011 u zgjodh Kryetare e Shoqatёs Shqiptare tё Psikologёve Ligjorё dhe ka qenё aktive qё prej vitit 2004 nё rritjen e cilёsisё dhe standarteve tё punёs pёr psikologёt ligjorё.
Dr. Valbona Treska drejton studion e saj nё trajtimin e rasteve dhe ofrimin e shёrbimit psikologjik prej vitit 2005.
Ka kryer një sërë botimesh shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, midis të cilave mund tё pёrmendim: “Efektet e divorcit tek fëmijët shqiptarë. Përjetimi i ankthit”, viti 2013; “Tendencat e divorceve dhe shkaqet e tyre psikologjike tek çiftet shqiptare”, viti 2012; “Psychological evaluation of children with divorcing parents”, viti 2011; “Family problems, parents separation and psychosocial effects on children” viti 2015, etj.
Ka qenë aktive në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare me kumtesat e saj si: “Roli i psikologut në procesin penal” nё konferencёn “Lo sviluppo delle scienze penalistiche”, organizuar nga Sapienza – Universita di Roma nё vitin 2012; “Family conflicts during divorce. Children and parental alenation”, nё konferencёn: “Development problems of childhood and adolescence in transitional societies”, organizuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, nё vitin 2011; “Vëzhgim i fëmijëve në divorc. Vështirësitë e background-eve alternative” nё konferencёn: “Roli i kërkimit cilësor në përmirësimin e shërbimeve psikologjike”, organizuar nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, nё vitin 2010, etj,.
Njeh shumë mirë gjuhët e huaja: anglisht, italisht, spanjisht.
U zgjodh si Presidente e Urdhrit të Psikologut në zgjedhjet e para të Asamblesë së Parë të Psikologëve, mbajtur në 28.01.2017 nё Tiranё.

Fleura Shkëmbi

Fleura Shkëmbi

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Dr.Fleura Shkembi mban titullin Doktore e Shkencave në psikologji. Prej 12 vitesh ushtron profesionin e psikologut dhe hipnoterapistit klinik. Aktualisht është Pedagoge prane Universitetit Mesdhetar. Trajnere/Eksperte e Meditimit. Drejtuese e Qendres “Inner Life”.

Elona Mustafaraj

Elona Mustafaraj

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Psikologe Shkollore-Organizimi dhe Këshillimi”.Eksperte për çështje të fëmijëve, të rinjve dhe personave me aftësi të kufizuar. Prej vitit 2008 lektore e jashtme, pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”. Prej vitit 2015 është ekspert Rajonal i Observatorit të të Drejtave të Fëmijëve dhe të Rinjve, në Qarkun e Elbasanit. Anëtare e Komitetit të Krizave, Emergjencave dhe Traumave, pranë EFPA-së, me mandat 2 vjeçar. Ka marrë pjesë dhe ka relatuar në Konferanca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Bashkëautore e disa botimeve shkencore profesionale.

REZARTA BASHA

REZARTA BASHA

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Ka kryer studimet në psikologji Shkollore dhe Organizimi pranë U.T. Prej vitit 2004 ka ushtruar profesionin si psikologe pranë shkollave të Tiranës. Aktualisht punon pranë Shërbimit Psiko-Social në Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar. Prej vitesh është e angazhuar maksimalisht në rritjen e cilësisë së shërbimit Psiko-Social në shkolla.

Orjola Plaku

Orjola Plaku

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Ka punuar si asistente pedagoge e Prof.William Maxwell. Eksperiencë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në cështje civile. Çertifikuar si terapiste e metodës Aba dhe terapiste Arti. Ka përfunduar nivelin e parë të psikoterapisë E.M.D.R. Aktualisht ne përfundim të vitit të parë të specializimit për psikoterapi kognitiv bihejviorale. Në 2020 shpallet psikologu vitit. 11 vite eksperiencë pune. Aktualisht punon pranë Sos Fshatit të Femijëve.

Altin Nika

Altin Nika

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Ka përfunduar studimet master profesional në keshillim psikologjik ne U.T dhe master i shkencave ne psikologji klinike ne U.SH. Eshte themelues dhe psikolog prej 9 vitesh i Qendrës së Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, të parës qendër psikologjike në Shkodër. Prej afro 3 vitesh Koodinator i Urdhrit të Psikologut për Qarkun Shkodër dhe Kukës.

Bledar Zeneli

Bledar Zeneli

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Psikolog Këshillimi dhe Psikoterapist në proces. Çertifikuar si këshillues për punë me autorë të dhunës pas një programi tre-vjeçar trajnimi, nga Agredis, Zvicër. Çertifikuar si Trajner i Trainerëve për Këshillues për punën me autoret e dhunës, një program trajnimi dy-vjeçar, mbështetur nga IAMANEH. Që prej tetë vjetësh, punon pranë Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem në Tiranë. Ofron shërbimet si terapist pranë QSHPI-a

Besmir Frroku

Besmir Frroku

Anëtar e Këshillit Kombëtar

Ka përfunduar studimet në master psikologji Shkollore-Organizacionale në vitin 2010 dhe që nga viti 2010 ka punuar si psikolog ligjor ne Gjykatën e Lezhës. Mbulon rolin e koordinatorit rajonal Lezhë të UP nga viti 2018. Ka koordinuar punën e sektorit të sherbimit psikologjik për periudhën e tërmetit në Shëngjin Dhjetor 2019-Shkurt 2020 dhe periudhën e pandemisë Covid 2019. Aktualisht nga Tetori 2020 e në vazhdim ushtron funksionin e Drejtuesit të AKU Lezhë.

Manolita Hida

Manolita Hida

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Psikologe Klinike, Zhvillimi dhe Marrëdhëniesh, mban titullin Doktore Shkencave në Psikologji. 8 vite eksperiencë si Psikologe në sistemin e Burgjeve. Prej 9 vitesh Asistente në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan dhe në U.T. Aktualisht lektore në Kolegjin AAB në Prishtinë. Autore e librit “Autizmi dhe trajtimi psiko-edukativ”. Terapiste pranë Shoqatës për Shërbime Psiko-Sociale “Të Dëgjoj 366”.

DR. VALBONA HABILI SAUKU

DR. VALBONA HABILI SAUKU

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Znj.Habili mban gradën “Doktor në Psikologji” në Korrik të 2016, pranë Fakutetit të Shkencave Sociale, në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë. Ka një përvojë 20 vjeçare në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimit në fushën e shkencës së psikologjisë. Ka botime dhe referime të shumta në fushën e psikologjisë. Aktualisht pedagoge me kohë të plotë pranë Universitetit të Tiranës

Artemisi Shehu

Artemisi Shehu

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Znj.Shehu, psikologe klinike, është Pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit Pedagogji-Psikologji, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës prej 20 vitesh. Ajo është lektore e disa lëndëve mbi klinikën në degën e psikologjisë. Gjithashtu pjesëmarrëse në konferenca shkencore brenda e jashtë vendit si dhe autore e mjaft artikujve shkencorë.

Edvin Lame

Edvin Lame

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Z.Lame ka një eksperincë të gjatë si lektor në lëndët: Psikologji Politike, Psikologji Sociale dhe Psikologji Organizacionale. Që nga viti 2009 në vazhdim ai është Pedagog i Brendshëm në Departamentin e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, në Fakultetin e Shkencave Sociale, U.T dhe që nga shtatori i vitit 2020 është gjithashtu ZV/Dekan i këtij Fakulteti. Kontribues në themelimin e Urdhrit të Psikologut.