ANËTARË TË ZGJEDHUR TË KËSHILLIT KOMBËTAR

 

Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:

 1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (njëkohësisht edhe Autoriteti Kompetent i Urdhrit të Psikologut sipas ligjit)
 2. Minitria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
 3. Ministria e Drejtësisë
 4. Ministria e Mbrojtjes

 

Këshilli Kombëtar ka këto përgjegjësi:

 1. Miraton strukturën e vet organizative.
 2. Cakton kuotizacionin dhe tarifat.
 3. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit në nivel kombëtar.
 4. Mbikëqyr të gjithë veprimtarinë e organeve që varen prej tij.
 5. Harton statutin, rregulloret e Urdhrit, si dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë dhe ia propozon ato për miratim Asamblesë Kombëtare.
 6. Mban dhe përditëson Regjistrin e Urdhrit të Psikologut.
 7. Ngre grupe pune ad hoc për kryerjen e kontrolleve për ushtrimin e profesionit të psikologut.
 8. Përgatit dhe publikon raportin vjetor dhe financiar.
DR.BRUNILDA LABOVITI

DR.BRUNILDA LABOVITI

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Brunilda LABOVITI ka lindur në Vlorë. Ka studiuar në degën e Psikologjisë në Universitetin e Tiranës, ku ka kryer studimet Bachelor, Master shkencor drejtimi klinik dhe Doktoratë.  Prej  vitesh është pedagoge pranë Departamentit të Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, në Albanian University dhe në Universitetin e Tiranës. Është udhëheqëse shkencore për dhjetëra kërkime shkencore në fushën e psikologjisë. Gjithashtu, dallohet si organizuese konferencash studentore me lektorë të ftuar mbi temat më të prekura në fushën e psikologjisë.  Ka një sërë botimesh shkencore në revistat shqiptare dhe të huaja. Ka përvojë të gjerë e të larmishme si psikologe që bashkëpunon me institucionet shtetërore.

ELONA MUSTAFARAJ

ELONA MUSTAFARAJ

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Elona Mustafaraj  ka përfunduar studimet në “Psikologji Shkollore dhe Organizimi” në vitin 2007 , në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2013 përfundon studimet master në “Psikologji Këshillimi” po në Universitetin e Tiranës.   Me përfundimin e studimeve angazhohem si eksperte për çështje të fëmijëve, të rinjve dhe personave me aftësi të kufizuar,  duke ofruar ekspertizë, trainime, shërbime psikologjike dhe studime në nivel rajonal dhe kombëtar.   Në vitin 2008 e  në vazhdim, punon si  lektore e jashtme, në Departamentin e Psikologjisë, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”.  Që ka viti 2015  punon si ekspert Rajonal i Observatorit të të Drejtave të Fëmijëve, në Qarkun e Elbasanit.

Ka marrë pjesë dhe ka relatuar në Konferanca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Artikujt dhe studimet e kryera  janë: “Roli i  i shkollës në nxitjen e vetëvlerësimit pozitiv te nxënësit e klasave fillore”. “Evidentimi i qëndrimet ndaj verbërisë te personat e prekur nga verbëria e fituar në qytetin e  Elbasanit”, “Rehabilitimi me bazë komunitar, sfidë e shërbimeve psiko-sociale për personat me aftësi të kufizuar”, “Qëndrime të studenteve të mësuesisë, ndaj Edukimit me Bazë Komunitarë, si mundësi arsimimi dhe edukimi për nxënësit me aftësi të kufizuar”, “Nga zhgarravinat drejt simbolizmit, një rrugëtim i zhvillimit të fëmijëve  nëpërmjet vizatimit”.

Gjithashtu është  bashkëautore e botimeve “ Operatori Social”, “Udhërrëfyes për zbatimin e strategjisë kombëtare në kuadër të Dekadës Rome” dhe “Praktikat më të mira të rehabilitimit me bazë komunitare”.

REDINA BALLA (SULSTAROVA)

REDINA BALLA (SULSTAROVA)

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Redina Balla (Sulstarova) lindur në 15 Gusht të vitit 1979 në Tiranë. E martuar me tre fëmijë.
Ka mbaruar Fakulteti e Shkencave Sociale, dega Psikologji në vitet 1998-2002.  Në vitet 2010-2010 Master shkencor Psikologji Klnike. Aktualisht është në vitin e fundit si Doktorante.
Gjatë periudhës së studimeve të larta ka punuar në stafin e Ministrit të Pushtetit Lokal. Me mbarimin e studimeve të larta ka punuar (2002-2003) në Spitalin Pediatrik Tiranë si Psikologe. 2003-2004 psikologe në projektin pilot shërbimi social në shkolla (Gjimnazi Qemal Stafa) . Në periudhën 2004-2006 ka punuar në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit. Në vitin 2006 dhe në vazhdim si psikologe në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Në vitet 2009-2017 Ka punuar si psikologe pranë shkollës 9-vjeçare Jeronim de Rada, Shyqyri Peza dhe gjimnazit Qemal Stafa.
Nga viti 2011 dhe në vazhdim është Nënkryetare e Shoqatës së Psikologëve Ligjorë. Nga viti 2012 dhe në vazhdim është Pedagoge e Jashtme në Albanian University.

DR.BLERTA BODINAKU

DR.BLERTA BODINAKU

Anëtare e Këshillit Kombëtar


Është pedagoge në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë (DPP) së Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranë. Është diplomuar si psikologe klinike në vitin 2000 pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës si dhe ka përfunduar studimet master në psikologji këshillimi në vitin 2003, pranë të njejtit Fakultet. Studimet e doktoraturës i ka kryer në fushën e vlerësimit psikometrik…

REZARTA BASHA

REZARTA BASHA

Anëtare e Këshillit Kombëtar


Jam diplomuar ne vitin 2004 ne degen Psikologji shkollore dhe organizacionale, prane Universitetit te Tiranes dhe kam kryer Master i nivelit te pare Shkenca komunikimi dega “Marredhenie me publikun”2009 – 2010, Master i nivelit te dyte Shkenca komunikimi dega “Lidershpi dhe menaxhim Karriere” 2010 – 2012, prane Universitetit Europian te Tiranes
Ne 2004 e vazhdim kam punuar si Psikologe Shkollore, ku puna ime eshte fokusuar ne trajnime sensibilizuese dhe ndergjesuese si edhe ne keshillime individuale e ne grup me nxenesit e shkolles .Pergjate eksperiences time 13 vjecare jam perfshire ne nje sere projektesh me fokus regjistrimin e femijeve te komunitetit rom,arsimimin dhe integrimin e tyre ne shoqeri.
Gjate periudhes 2008-2009 kam punuar si psikologe ne gjykaten e rrethit Tirane per ceshtjet familjare me subjekt zgjidhjen e marteses.
Keshilluese, ne projekte 2009-2011 organizuar nga ISOP dhe ISHP qe synonin identifikimin e personave me HIV-AIDS, ne periferite e Tiranes
Njohese shume e mire e gjuhes angleze dhe italiane.
Statusi civil -e martuar me dy femije

DENATA TOÇE

DENATA TOÇE

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Data e lindjes 20/11/1980 | Nacionaliteti Shqiptare | Gjëndja Civile E martuar

Denata Toçe ka lindur më 20.11.1980 në qytetin e Tiranës. Ka mbaruar studimet e larta në psikologji me titullin Psikologe Shkollore-Organizacionale, në Universitetin e Tiranës, FSHS, në vitin 2004. Merrë dipllomën master SHPU, me titullin Psikologe Këshillimi, në Universitetin e Tiranës, FSHS, në vitin 2008. Kryen Edukimin post universitar të avancuar për BCBA (Board Certificate Behavior Analyst) pranë FIT University, USA në vitet 2012-2015. Është ende në proçes doktorature pranë FSHS, Universiteti i Tiranës. Ka punuar fillimisht si në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, prej vitit 2004-2010, si eksperte psikologe pranë çështjeve familjare dhe çështjeve penale për të miturit. Në vitin 2007-2010, ka punuar si Pedagoge e jashtme pranë FSHS, Universiteti Tiranës. Në vitin 2008-2010, fillojë të shërbejë për Fondacionin ADRA si Koordinatore Projekti dhe Asistente e Zyres. Përgjatë periudhës 2010-2014, ka punuar si Drejtuese Ekzekutive, Team Leader dhe psikologe pranë Fondacionin të Fëmijëve Shqiptar, “Domenick Scaglione”, Qëndra “Fluturo për Jetën” dhe Qëndra Rajonale e Autizmit. Në vitin 2014 dhe në vazhdim, punon si Drejtuese Ekzekutive dhe klinike pranë Qëndrës “Aba Methods National Agency, AMNA.” Ka marrë trajnime dhe specializime në Psikologji Ligjore, Psikologji Këshillimi individual dhe familjar, në terapi arti, në zhvillimin e testeve të inteligjencës, tajnim dhe supervizim të vazhduar mbi metodat ABA etj. Është e Atashuar si Antare Bordi pranë “Woman Democracy Network.” Gjithashtu është antare bordi pranë revistës “Psikologji”. Këshilluese dhe redaktore për çështje të natyrës edukuese dhe sociale pranë Shtëpisë Botuese “ALBAS.” Zoteron gjuhë të huaja anglisht, Italisht, spanjisht dhe Frengjisht.

DR.SKERDI ZAHAJ

DR.SKERDI ZAHAJ

Anëtar e Këshillit Kombëtar


Skerdi Zahaj është pedagog në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Ka përfunduar studimet Bachelor në Psikologji, Master i Shkencave në Psikologji Klinike dhe Doktoraturën mbi “Trajektoret e zhvillimit të identitetit të adoleshentëve nën ndikimin e kancerit dhe të dhimbjes kronike”. Ka kryer specializime në Institutin Qëndror të Shëndetit Mendor në Universitetin Heidelberg dhe është në përfundim të trajnimit 3 vjeçar në psikoterapi kognitiv-bihejviorale. Ka një përvojë disa vjeçare në fushën e mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe të psikoterapisë.

Aktualisht zhvillon mësim në programet Bachelor në Psikologji, Master i Shkencave në Psikologji Klinike dhe Master i Shkencave në Psikologji Shkollore në Departamentin e Psikologjisë dhe të Pedagogjisë në Universitetin e Tiranës. Mësimdhënia e tij është fokusuar në lëndët e traumave psikologjike, të psikologjisë së këshillimit dhe të kërkimit shkencor në psikologji. Interesat e tij kërkimore janë mbi studimin e procesit të zhvillimit të identitetit gjatë adoleshencës dhe moshës së rritur të hershme, në zbulimin e lidhjeve midis kushteve shëndetësore kronike dhe shqetësimeve psikologjike si edhe në analizën e marrëdhënies midis zhvillimit të personalitetit dhe psikopatologjive.

Interesat e tij klinik janë të fokusuar në trajtimin e çrregullimit të stresit post-traumatik, traumave komplekse, pasojave psikologjike të adoleshentëve dhe të rinjve me kancer dhe sëmundje kronike, çrregullimeve të personalitetit dhe depresionit. Ka një sërë botimesh shkencore në fushën e zhvillimit të identitetit dhe të psikologjisë klinike. Është anëtar i Shoqatës Europiane të Psikologëve të Zhvillimit (EADP), i Shoqatës Shqiptare të Terapisë Kognitiv-bihejviorale (AACBT) dhe anëtar i Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Psikologut.

SONILA MEÇAJ

SONILA MEÇAJ

Anëtare e Këshillit Kombëtar


Sonila Meçaj është diplomuar në vitin 2000 në degën e Psikologjisë Klinike pranë Departamentit të Psikologjisë, FShS, UT. Në vitin 2007 certifikohet nga Shoqata Europiane për Psikoterapinë modalitetin psikonalitik/psikodinamik. Në vitin 2011 përfundon studimet master në ‘Drejtim dhe menaxhim i institucioneve shëndetësore’. Aktualisht është në trajnim e sipër në Analizën e Grupit, ofruar nga Instituti i Analizës së Grupit (IGA), Londër.
Përvoja e saj klinike ka nisur në vitin 2000 si psikologe klinike në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor, nr.2, Tiranë dhe vazhdon tashmë si psikoterapiste pranë Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë. Në periudhën 2008-2015 ka qenë shefe e Sektorit të standardeve të edukimit në vazhdim në Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë (MSh).
Përvoja të tjera pune janë supervizimi profesional individual dhe në grup, mësimdhënie pranë FSHSh, koordinatore dhe trajnere në projekte të ndryshme të OBSh- Shqipëri për zhvillimim e shërbimeve të shëndetit mendor në vend.
Gjuhët e huaja: Anglisht, Italisht, Frëngjisht

DR. VALBONA HABILI SAUKU

DR. VALBONA HABILI SAUKU

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Emri/Mbiemri:             Valbona Habili Sauku

Datëlindja:                  28.12.1977

Statusi civil:                E martuar

Adresa e e-mailit         valbonahabili@gmail.com

Valbona Habili Sauku  i përket  brezit të parë të Psikologjisë, diplomuar në drejtimin shkollor/organizacional në vitin 2000. Studimet pasuniversitare kanë vijuar me programin “Master në Këshillim Psikologjik” në 2004 – 2007. Ka marrë gradën “Doktor në Psikologji” në Korrik të 2016, pranë Fakutetit të Shkencave Sociale, në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë.

Ka një përvojë pune 16 vjeçare si psikologe, kryesisht me organizata ndërkombëtare. Në Korrik  – Shkurt, 2001 ka punuar si psikologe dhe trajnuese pranë Karitasit Spanjoll, delegacioni në Kosovë.  Gjatë viteve 2001 – 2005  ka punuar si drejtuese programesh pranë Kryqit të Kuq Spanjoll, në cilësinë e psikologes organizative dhe ka kontribuar me punën e saj në planin e zhvillimit organizativ. Gjatë viteve 2006 –2007 ka punuar si koordinatore e Projektit: Specialisti i Mbrojtjes së Fëmijës brenda në Shkollë pranë Terre des hommes (Tdh). Gjatë viteve 2007  – 2009 ka punuar si specialiste në sektorin e Marrdhënieve me Publikun, pranë Agjencisë së Legalizimit (ALUIZNI). Së fundmi nga 2010 e në vazhdim ofron shërbimin e supervizimit të nënave, si psikologe pranë SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri.

Ka një përvojë 16 vjeçare në mësimdhënie dhe kërkim në fushën e shkencës së psikologjisë. Fillimisht ka filluar si pedagoge me kohë të pjesshme gjatë viteve 2001 – 2010 dhe nga 2010 e në vazhdim si pedagoge me kohë të plotë pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale, Departamentit Pedagogji/ Psikologjisë. Ka botime dhe referime të shumta në fushën e psikologjisë.

Ndër botimet e viteve të fundit mund të përmenden “Passionate teachers and their profession”. European Academic Research, Vol. III, Issue 7, (2015), p.7770 – 7784. “Promoting teachers and strengthening effectiveness”. European Academic Research, Vol. III, Issue 8, (2015), p.8676-8693. “Teacher effectiveness and children’s achievement”. European Academic Research, Vol. III, Issue 8, 8955-8971. “Interaction and communication in schools”. European Academic Research, Vol. IV, Issue 1, (2016), 373 – 388.

Ndër referimet në konferenca mund të përmenden “Profiling Characteristic and motivation of students who choose teaching as possible career in their future”,  (2014), Konferenca e 2-të Ndërkombëtare në Kërkim dhe Edukim, “Challenges towards the future” organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. “Parent’s involvement in teacher recruitment”, (2014), Balkan – American Research and Evaluation Conference organizuar nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Clemsonit, Tiranë. “Interaction teacher student and its impact on student achievement”, (2015), Konferenca e 3-të Ndërkombëtare në Kërkim dhe Edukim, “Challenges towards the future” organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. “Teachers and their passion for the teaching profession, (2015), Konferenca e tretë Ndërkombëtare e Fakultetit Filozofik, “Challenges and Perspectives of Contemporary Education ”, Tetovë, Maqedoni. “Relationship between perceptions of the social bullying and age in senior students in some high schools in Albania”, (2016), Konferencë Ndërkombëtare: “Developmental Challenges in a Changing Society: Insights From Researches with Adolescents and Youths”, organizuar nga Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës  ”

GRACIELA MANA

GRACIELA MANA

Anëtare e Këshillit Kombëtar


Graciela Mana ka lindur më 23.11.19 dhe është diplomuar si Psikologe Kliniciste dhe Masterit në Psikologji Klinike të Avancuar dhe është çertifikuar në Ndërmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve në grupmoshat shkollore, Facilitatore pë Programin për Forcimin e Familjes për Prindërit dhe Fëmijët, Punën me fëmijët me vështirësi në të nxënë, Teknikat e Këshillimit individual dhe në grup të fëmijëve, Abuzimi fizik psikologjikvdhe seksual, identifikimin dhe trajtimin e tyre, Mbrojtjen e fëmijëve në shkolla, Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës në Familje në Vëmendjen e Profesionistëve të Arsimit, Terapinë ABA.

Projekte në të cilat ka punuar: United Nations Office of Drugs and Crime , AMSHC , USAID/ IFES Kosovo, Vëzhguese ndërkombëtare në zgjedhjet elektorale 2008 Kosovë, Center for Social and Economical Studies, Albanian Social Services Association-ZEITGEIST with World Bank, ULMP  etj.