Hapet thirrja për ekspertë asistues në sistemin e drejtësisë.

Hapet thirrja për ekspertë asistues në sistemin e drejtësisë.

Njoftim! Hapet thirrja për ekspertë asistues në sistemin e drejtësisë. Të‭ ‬ ‭ ‬gjithë‭ ‬ ‭ ‬psikologët‭ ‬ ‭ ‬që‭ ‬ ‭ ‬dëshirojnë‭ ‬ ‭ ‬të‭ ‬ ‭ ‬bëhen‭ ‬ ‭ ‬pjesë‭ ‬ ‭ ‬e‭ ‬ ‭ ‬sistemit‭ ‬ ‭ ‬të‭ ‬ ‭ ‬drejtësisë‭ ‬ ‭ ‬në‭ ‬ ‭ ‬cilësinë‭ ‬ ‭ ‬e psikologut asistues për...
Hapet thirrja për ekspertë vlerësues në sistemin e drejtësisë.

Hapet thirrja për ekspertë vlerësues në sistemin e drejtësisë.

Njoftim! Hapet thirrja për ekspertë vlerësues në sistemin e drejtësisë. Të gjithë psikologët që dëshirojnë të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë në cilësinë e psikologut vlerësues duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e mëposhtme: 1- Të jenë anëtarë aktivë dhe të...