Njoftim

Nisur nga shqetësimi në lidhje me vonesat që kanë patur disa institucione të arsimit të lartë për pajisjen fizikisht me kartonin e diplomës master për psikologët, që e kanë mbrojtur me sukses temën e masterit përkatës dhe e kanë përfunduar këtë cikël studimi, Ju...

NJOFTIM “Per Vijimin e procedurave te regjistrimit”

Nisur nga disa paqartësi në lidhje me detyrimin e psikologëve që janë në marrëdhënie pune, në sektorin publik apo privat, Urdhri i Psikologut sqaron se: Detyrimi për anëtarësimin në këtë Urdhër për të gjithë psikologët që ushtrojnë aktualisht profesionin, nuk është...