ASAMBLEJA E PARE E URDHRIT TE PSIKOLOGUT

Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Urdhrit të Psikologut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve

ZGJEDHJE URDHRI I PSIKOLOGUT 2021