Njoftim për rilicencim!

Të dashur anëtarë, Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut në mbledhjen e datës 13.07.2022, me qëllim lehtësimin e procedurave për rilicencimin e psikologëve vendosi:. 1. Për kategorinë e psikologëve, të licencuar për herë të parë gjatë vitit 1 Shtator 2017- 31...