Intervistë

  Provimi i Shtetit për Psikologët, Presidentja e UP Valbona Treska: Nuk do të ketë penalizime Ndiqni te gjithe intervistën:...

Njoftim!

Njoftim! Pas përfundimit të zgjedhjeve për Organet Drejtuese të Urdhrit të Psikologut të mbajtura datë 27.03.2021, bazuar në nenin 9, pika 12 të Rregullores së Zgjedhjeve, gjeni më poshtë listën e kandidatëve fitues, të renditur sipas numrit të votave të marra:...

Njoftim!

Rregullat që duhen ndjekur lidhur me mënyrën e votimit. Rregullat e Votimeve
Njoftim!

Njoftim!

Gjeni më poshtë kërkesën drejtuar Komitetit Teknik të Ekspertëve,për nisjen sa më parë të procesit të vaksinimit për komunitetin e Psikologëve.
Njoftim

Njoftim

Lista me emrat e kandidaturave të vlefshme në zgjedhjet për Organet Drejtuese të Urdhrit të Psikologut, të cilat do të zhvillohen në datë 27.03.2021.