Sqarim në lidhje me Fondin e Pyetjeve të Provimit të Shtetit!

Sqarim në lidhje me Fondin e Pyetjeve të Provimit të Shtetit!

Në lidhje me 5 kategoritë e ndara sipas Fushës së Kompetencës në Fondin e Pyetjeve për Provimin e Shtetit, tek faqja zyrtare e QSHA-së sqarojmë se: Çdo anëtar i Urdhrit të Psikologut i cili është në pritje të kryerjes së Provimit të Shtetit në mënyrë që të licencohet,...

Njoftim!

Ju lutemi lexojeni deri në fund tekstin e njoftimit.. Të gjithë psikologët që kanë përfunduar periudhën 1 vjeçare të supervizimit dhe nuk kanë kryer ende Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik duhet të sjellin deri në datë 25 mars: -Dokumentat e mbylljes së...

Njoftim!

Urdhri i Psikologut u bën thirrje të gjitha insitucioneve apo qendrave, të cilat organizojnë aktivitete në fushën e psikologjisë dhe që duan që këto aktivitete t’i akreditojnë pranë Komisionit të Edukimit në Vazhdium se: Aplikimet për akreditime të aktiviteteve...