Thirrje për Ekspertë të Edukimit në Vazhdim

Thirrje për Ekspertë të Edukimit në Vazhdim

Njoftim! Të nderuar anëtarë, Ju njoftojmë se kanë nisur aplikimet pranë Urdhrit të Psikologut, për ekspertë të pavarur, të cilët vlerësojnë dhe monitorojnë procesin e zhvillimit të aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim. Çdo psikolog i interesuar duhet të plotësojë këto...
Njoftim mbi Provimin e Rilicencimit!

Njoftim mbi Provimin e Rilicencimit!

Të nderuar anëtarë, Ju njoftojmë se Provimi I Rilicencimit, për të gjithë ata psikologë që nuk kanë plotësuar në kohë kreditet dhe kanë aplikuar për Provim, do të zhvillohet në datën 20 Korrik 2023. Për orën dhe vendin do të ketë një njoftim të dytë. Lidhur me pagesën...

Njoftim për Anulimin e Provimit të Shtetit!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se për shkak të ngarkesës së QSHA-së në zhvillimin e provimeve për profesionet e tjerë të rregulluar, Provimi i Shtetit për psikologët, i planifikuar për t’u zhvilluar këtë të enjte, datë 29 Qershor 2023, nuk do të...