Koordinatori Lokal

Urdhri i Psikologut, për tu ardhur në ndihmë e për të lehtësuar shërbimet për të gjithë anëtarët e tij, në të gjithë vendin, po krijon rrjetin e Koordinatorëve Lokalë në mbarë vendin, të cilët do t’i paraprijnë hapjes së Zyrave Rajonale të Urdhrit të Psikologut. Ky rrje...

Të sapo licencuarit!

Ju bëjmë me dije të gjithë psikologëve që janë në listën e paraqitur se, nga dita e Premte datë 06/04/2018  janë  të lutur të paraqiten pranë zyrave të urdhrit për të tërhequr Licencat dhe Kartat përkatëse.   Selvije Koka Psikologe Organizacionale 316 Dezdimona...