Të sapo licencuarit!

Ju bëjmë me dije të gjithë psikologëve që janë në listën e paraqitur se, nga dita e Premte datë 06/04/2018  janë  të lutur të paraqiten pranë zyrave të urdhrit për të tërhequr Licencat dhe Kartat përkatëse.   Selvije Koka Psikologe Organizacionale 316 Dezdimona...