Njoftim

Njoftim

Njoftim! Ju lutemi lexojeni deri në fund tekstin e njoftimit.. Të gjithë psikologët që kanë përfunduar periudhën 1 vjeçare të supervizimit dhe nuk kanë kryer ende Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik duhet të sjellin deri në datë 30 Prill: -Dokumentat e mbylljes...

Aplikim për trajnim në Psikologji Juridike

Njoftim! Urdhri i Psikologut në mbështetje të legjislacionit në fuqi, rregulloreve të Urdhrit si dhe vendimeve të fundit të Këshillit Kombëtar, në kuadër të specializimit të psikologëve, të cilët janë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve, si dhe për psikologët...
Njoftim!

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët, të cilët aktualisht janë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe kategorinë e psikologëve të cilët ushtrojnë funksionin e tyre pranë institucioneve të drejtësisë të...
Njoftim!

Njoftim!

Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga...