Njoftim!

Njoftim! Pas përfundimit të zgjedhjeve për Organet Drejtuese të Urdhrit të Psikologut të mbajtura datë 27.03.2021, bazuar në nenin 9, pika 12 të Rregullores së Zgjedhjeve, gjeni më poshtë listën e kandidatëve fitues, të renditur sipas numrit të votave të marra:...

Njoftim!

Njoftohen të gjithë praktikantët, të cilët kanë për të kryer Provimin e Aftësimit Praktik pranë Urdhrit të Psikologut se datat e provimit te afësimit praktik janë: 12, 13, 14, 15, 16 Prill 2021. Gjeni bashkangjitur dhe listat emërore për ditët që duhet të paraqiteni...

Njoftim!

Rregullat që duhen ndjekur lidhur me mënyrën e votimit. Rregullat e Votimeve
Njoftim!

Njoftim!

Gjeni më poshtë kërkesën drejtuar Komitetit Teknik të Ekspertëve,për nisjen sa më parë të procesit të vaksinimit për komunitetin e Psikologëve.