ANËTARE E ZGJEDHUR TË KËSHILLIT KOMBËTAR

Anëtarë të zgjedhur të Këshillit Kombëtar Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:1....

about

BIOGRAPHYBlerta Xhomo ka kryer studimet e larta në Akademinë e Arteve të Bukura Tiranë, dega pikturë, specialiteti grafikë, në vitet 1987 – 1991. Zhvillon aktivitetin artistik midis artit figurativ e filmit të animuar. Në vitin 1991 punon si piktore, animatore,...