Njoftim!Urdhri i Psikologut njofton, se do të nis një seri takimesh online, me anëtarët e tij ,në qarqet kryesore të vendit.Në fokus të këtyre takimeve do të jenë diskutime mbi problematikat e psikologëve të këtyrre qarqeve si dhe mbi rolin e psikologut në...