Njoftim për Provimin e Rilicencimit!

Njoftim për Provimin e Rilicencimit!

Njoftim për Provimin e Rilicencimit! Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut, Në linkun bashkangjitur po shpërndajmë Programin e Rilicencimit për të gjithë psikologët që nuk kanë mundur të plotësojnë numrin e krediteve të nevojshme për t’u rilicencuar. Në...
Lista emërore për Provimin e Praktikës

Lista emërore për Provimin e Praktikës

Njoftim Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 24-26 Maj sipas ditëve dhe orarit të përcaktuar. Ju falenderojmë për mirëkuptimin. Suksese në provim!   Lista emërore e...
Asambleja e VII Kombëtare

Asambleja e VII Kombëtare

Njoftim! Urdhri i Psikologut ka kënaqësinë t’Ju njoftojë se në datë 2 Qershor ora 12:00, në ambjentet e “Regina Hotel ” në Vlorë, do të zhvillohen punimet e Asamblesë së VII-të Kombëtare të Urdhrit të Psikologut. Të gjithë anëtarët e interesuar për...
Njoftim

Njoftim

Njoftim! Ju lutemi lexojeni deri në fund tekstin e njoftimit.. Të gjithë psikologët që kanë përfunduar periudhën 1 vjeçare të supervizimit dhe nuk kanë kryer ende Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik duhet të sjellin deri në datë 30 Prill: -Dokumentat e mbylljes...

Aplikim për trajnim në Psikologji Juridike

Njoftim! Urdhri i Psikologut në mbështetje të legjislacionit në fuqi, rregulloreve të Urdhrit si dhe vendimeve të fundit të Këshillit Kombëtar, në kuadër të specializimit të psikologëve, të cilët janë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve, si dhe për psikologët...
Njoftim!

Njoftim!

Njoftim! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët, të cilët aktualisht janë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe kategorinë e psikologëve të cilët ushtrojnë funksionin e tyre pranë institucioneve të drejtësisë të...