Njoftim!

Pas një kohe shumëëëë të gjatë ka përfunduar puna për përcaktimin e programit mbi të cilin do të hartohet fondi i pyetjeve për Provimin e Shtetit për profesionin e psikologut… Urojmë që hartimi i pyetjeve të përfundojë sa më shpejt e që të gjithë bashkë të finalizojmë...

Të dashur anëtarë, Federata e Psikologëve Europianë (EFPA) po diskuton lidhur me përcaktimin e Vitit Europian të Shëndetit Mendor. Duke marrë shkas nga këto diskutime të realizuara gjatë mbledhjes së Presidentëve të EFPA, si dhe nga kohët e vështira pandemike që po...

Intervistë

  Provimi i Shtetit për Psikologët, Presidentja e UP Valbona Treska: Nuk do të ketë penalizime Ndiqni te gjithe intervistën:...

Njoftim!

Njoftim! Pas përfundimit të zgjedhjeve për Organet Drejtuese të Urdhrit të Psikologut të mbajtura datë 27.03.2021, bazuar në nenin 9, pika 12 të Rregullores së Zgjedhjeve, gjeni më poshtë listën e kandidatëve fitues, të renditur sipas numrit të votave të marra:...

Njoftim!

Njoftohen të gjithë praktikantët, të cilët kanë për të kryer Provimin e Aftësimit Praktik pranë Urdhrit të Psikologut se datat e provimit te afësimit praktik janë: 12, 13, 14, 15, 16 Prill 2021. Gjeni bashkangjitur dhe listat emërore për ditët që duhet të paraqiteni...

Njoftim!

Rregullat që duhen ndjekur lidhur me mënyrën e votimit. Rregullat e Votimeve