Provimi i Praktikës

Provimi i Praktikës

Njoftim! Ju lutemi lexojeni deri në fund tekstin e njoftimit.. Të gjithë psikologët që kanë përfunduar periudhën 1 vjeçare të supervizimit dhe nuk kanë kryer ende Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik duhet të sjellin deri në datë 31 Maj: -Dokumentat e mbylljes...

Të dhëna punësimi për Edukimin në Vazhdim

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju informon se është në komunikim të vazhdueshëm me institucionet e përcaktuara nga V.K.M nr.624, datë 26.07.2020 “Për kriteret dhe procedurën e programit të çertifikimit të profesionistëve të shërbimeve të kujdesit shoqëror”,...
Njoftim i rëndësishëm!

Njoftim i rëndësishëm!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se për shkak se javën e ardhshme do të mirëpresim presidentët e shoqatave dhe urdhrave evropianë (EFPA), si dhe në kuadër të aktiviteteve që do të zhvillohen për javën evropiane të Shëndetit Mendor, do të ofrojmë shërbimin me...
Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...
Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...

Njoftim për Edukimin në Vazhdim!

Të nderuar anëtarë, Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut, duke shqyrtuar me kujdes problematikat mbi rilicencimin e psikologёve dhe në pritje të një procedure përfundimtare për dhënien e krediteve për psikologët që do të dakordësohet me institucionet, vendosi: 1....