Njoftim! Të dashur anëtarë të Urdhrit të Psikologut! Urdhri i Psikologut ju bën thirrje të gjithë anëtarëve të tij, që për sa kohë situata do të vijojë të jetë e rënduar, të shmangni ardhjet jo të domosdoshme pranë zyrës tonë. Nëse keni nevojë për informacione, Ju...

Njoftim!Urdhri i Psikologut njofton, se do të nis një seri takimesh online, me anëtarët e tij ,në qarqet kryesore të vendit.Në fokus të këtyre takimeve do të jenë diskutime mbi problematikat e psikologëve të këtyrre qarqeve si dhe mbi rolin e psikologut në...

Njoftim!

Të nderuar psikologë, anëtarë të Urdhrit të Psikologut Dëshirojmë të kemi vëmendjen tuaj mbi një problematikë që cënon jo vetëm mbarëvajtjen e institucionit, por edhe interesin e përbashkët të profesionit tonë. Shumë psikologë nuk kanë paguar ende kuotizacionin për...

Njoftim!

Urdhri i Psikologut njofton për të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të aplikojnë për të qenë në rolin e ekspertit, gjatë vlerësimit dhe monitorit të aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim, se do të rihapen aplikimet, deri në datën 30 Maj 2020. Të gjithë...