Komisioni i Vlerësimit i Aftesimit Praktik

Komisioni i Vlerësimit të Aftësimit Praktik, në përbërje të të cilit marrin pjesë një përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe dy përfaqësues të Urdhrit të Psikologut. Detyra e këtij komisioni është të vlerësojë kryerjen e praktikës profesionale 1 vjeçare për të gjithë ata psikologë që e kanë përfunduar atë. Kalimi me sukses i provimit të praktikës profesionale është parakusht ligjor për kualifikimin për marrjen pjesë në provimin e shtetit me qëllim pajisjen me licencën profesionale.

Edvin Lame

Edvin Lame

#

Aleksandra Puci

Aleksandra Puci

#

Besmir Frroku

Besmir Frroku

#