Njoftim për vëndin vakant për anëtar të komisionit etik!

Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut, Dëshirojmë t’Ju njoftojmë se, për arsye të vendit vakant të mbetur në Komisionin Etik të Gjykimit Disiplinor Profesional, për shkak të dorëheqjes së një prej anëtarëve të tij, Urdhri i Psikologut do të hap procedurat...

Njoftim për trajnim!

Ju njoftojmë se, pas përfshirjes për herë të parë të 55 psikologëve në trajnimin e posaçëm në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur, për shkak të nevojave emergjente për të patur sa më shumë psikologë të specializuar në këtë fushë si dhe sipasojë e numrit të lartë...

Njoftim për vënd vakant për anëtar të Këshillit Kombëtar!

Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut, Ju njoftojmë se, për arsye të vendit vakant të mbetur në Këshillin Kombëtar, për shkak të dorëheqjes së një prej anëtarëve të tij, Urdhri i Psikologut hap procedurat e kandidimit për këtë vend deri më datë 30.06.2018....