Njoftim për Edukimin në Vazhdim!

Të nderuar anëtarë, Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut, duke shqyrtuar me kujdes problematikat mbi rilicencimin e psikologёve dhe në pritje të një procedure përfundimtare për dhënien e krediteve për psikologët që do të dakordësohet me institucionet, vendosi: 1....
Njoftim i rëndësishëm mbi rilicensimin!

Njoftim i rëndësishëm mbi rilicensimin!

Njoftim i rëndësishëm mbi rilicensimin! Me Vendimin Nr. 2, datë 24.01.2024 të Këshillit Kombëtar u vendos se të gjithë psikologët të cilët do t’i nënshtrohen procesit të rilicensimit nga data 01.01.2024 deri në datë 31.12.2024 do të mund të rilicensohen me këto...
Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve!

Njoftim!

Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve! Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga...