Nis shpërndarja e kartave 2023

Nis shpërndarja e kartave 2023

Njoftim! Urdhri i Psikologut njofton se duke filluar që nga sot, dita e hënë datë 20 Shkurt nis shpërndarja e Kartave të Anëtarësisë për vitin 2023 për të gjithë anëtarët tanë, si për ata të cilët janë të licencuar po ashtu edhe për praktikantët. Të gjithë ata anëtarë...
Njoftim!

Njoftim!

Të nderuar anëtarë, Urdhri i Psikologut po identifikon të gjithë psikologët që janë duke punuar në tezën e tyre të Doktoraturës. Ky identifikim po realizohet me qëllim informimin dhe mbështetjen me aktivitete në kuadër të studimeve të tyre doktorale. Të interesuarit...

Njoftim!

Në linkun e mëposhtëm gjeni mundësinë për të marrë pjesë në një event me interes për psikologë dhe terapistë....
Njoftim!

Njoftim!

Të nderuar qytetarë, Ju drejtohemi me këtë thirrje publike, jo vetëm nga problematika që hasim në punën tonë në shqyrtimin e ankesave tuaja, por edhe si një kërkesë e vazhdueshme nga komuniteti i psikologëve, të cilët përpiqen çdo ditë të ruajnë dhe respektojnë...