Njoftim i rëndësishëm!!!

  Të nderuar psikologë! Marrim shkas nga një mori telefonatash dhe kërkesash për informacion të bëra brenda pak ditësh në Urdhër lidhur me nevojën për trajnime profesionale, vecanërisht në fushën e drejtësisë, trajnim i cili konsiderohet imediat. Ju bëjmë me dije...

Njoftim!

Të nderuar Anëtarë të Urdhrit të Psikologut! Ju bëjmë me dije se Urdhri i Psikologut po vazhdon të pranojë dokumentacionin e nevojshëm për psikologët, të cilët plotësojnë kriteret ligjore për tu përfshirë në regjistrin elektronik të profesionistëve që mund të thirren...