Njoftim!

  Urdhri i Psikologut njofton të gjithë psikologët që plotësojnë kriteret e Ligjit 40/2016 për të dy ciklet e studimit dhe të cilët e ushtrojnë profesionin në Republikën e Shqipërisë se: Duhet të paraqiten MENJËHERË pranë Urdhrit të Psikologut për të kryer procedurat...