Adresa:

Blv. Gjergj Fishta, Ndertesa 26,

Kati II, Ap.9, Tiranë (prane E88)

Email:

info@urdhriipsikologut.al

sekretaria@urdhriipsikologut.al

financa@urdhriipsikologut

zyrajuridike@urdhriipsikologut

it@urdhriipsikologut.al

Na KOntaktoni