KOMISIONI I PRAKTIKËS PROFESIONALE

Komisioni i Praktikës profesionale përbëhet nga 5 anëtarë.
 
Funksionet e këtij Komisioni janë:
 
a) Të shqyrtojë dokumentacionin e anëtarëve me statusin e praktikantit që kanë përvojë pune në ushtrimin e profesionit të psikologut
 
b)verifikon plotësimin e kushteve nëse përvoja e praktikantit, mund ta përjashtojë atë pjesërish ose plotësisht nga detyrimi për ushtrimin e praktikës profesionale 1 vjeçare, sipas rregullores së Praktikës Profesionale
Valbona Treska

Valbona Treska

#

Armira Baboçi

Armira Baboçi

#

Igli Çutra

Igli Çutra

#

Valbona Habili

Valbona Habili

#

Orjola Plaku

Orjola Plaku

#