Sqarim!
Mos harroni se çdo praktikant duhet të paguajë kuotizacionin vjetor në vlerën 4.500 Lekë dhe jo më shumë.
(Kemi patur disa ngatërresa në pagesa nga disa anëtarë)
Praktikant është:
1.Ai që po kryen aktualisht Praktikën Profesionale;
2.Ai që është përjashtuar nga praktika dhe po pret Provimin e Shtetit;
3.Ai që ka përfunduar praktikën dhe po pret Provimin e Shtetit.
4.Ai që është regjistruar si anëtar në UP po nuk e ka nisur akoma praktiken.
Urdhri i Psikologut