Rikujtesë Rinovimi i Licencës

Rikujtesë! Urdhri i Psikologut i rikujton të gjithë psikologëve, të cilëve u ka përfunduar vlefshmëria e Licencës dhe që ende nuk kanë bërë kërkesën për rinovimin e saj, se dita e sotme është afati i fundit i aplikimeve. Aplikohet për rinvovimin e Licencës në...