Të nderuar,

Gjeni bashkëngjitur axhenden e Asamblesë së VIII-të Kombëtare të Urdhrit të Psikologut, e cila do të mbahet në datë 05.07.2024, ora 11:00 në ambjentet e Hotel Plaza, Salla “Queen Geraldine”.