Njoftim!

Në linkun bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të psikologëve që do t’i nënshtrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në datat 22-23 Korrik 2024 sipas orarit të përcaktuar. Të gjithë psikologët që kanë aplikuar brenda afatit për për t’ju nënshtruar Provimit të Vlerësimit të Aftësimit Praktik dhe nuk e gjejnë emrin në listë, lutemi të kontaktojnë me telefon ose email në Sekretarinë e Urdhrit të Psikologut.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin.

Suksese në provim!

 

Lista emerore Orari 22 korrik

Lista emerore Orari 23 korrik