Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve!
Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga KEVP. Në Vendimin Nr.14 datë 06.06.2023 KEVP ka vendosur:
Akreditimin për aktivitetin e qendrës Eureka me temë “Çrregullimet sjellore, shfaqja dhe trajtimi i tyre në kontekstin shkollor”, me 10 kredite.
Akreditim të aktivitetit të qendrës Inner Life me temë “Struktura validimi standartizimi dhe zbatimi në praktikë i testit të Inteligjencës Emocionale, me 10 kredite.
Për më shumë informacion në lidhje me zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kontaktoni drejtëpërdrejtë me këto qendra në adresat e e-mailit:
Qendra “EUREKA” e-mail:krakulliylli@yahoo.com
Qendra “Inner Life” e-mail:fleurashkembi@gmail.com
Urdhri i Psikologut