Njoftim!

Hapet thirrja për ekspertë vlerësues në sistemin e drejtësisë.

gjithë psikologët dëshirojnë bëhen pjesë e sistemit drejtësisë cilësinë e psikologut vlerësues duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e mëposhtme:

1- Të jenë anëtarë aktivë dhe të licencuar nga Urdhri i Psikologut;

2- Të kenë një nga profilet e mëposhtme:

  • Psikologji ligjore
  • Psikologji juridike
  • Psikologji forensike
  • Psikologji klinike

3- Të kenë minimalisht 5 (pesë) vite eksperiencë profesionale në fushë;

4- Të mos jenë të dënuar penalisht;

5- Të mos jenë të ndëshkuar me masë disiplinore nga organet e Urdhrit të Psikologut në 3 (tre) vitet e fundit;

6- ushtrojnë profesionin dhe të kenë vendbanimin qarqet: Dibër, Vlorë, Kukës, Lezhë, Durrës, Shkodër, Gjirokastër, Fier, Elbasan, Korçë dhe Berat.

    Të gjithë psikologët e interesuar të aplikojnë në linkun:

https://www.urdhriipsikologut.al/aplikim-per-eksperte-vleresues-ne-sistemin-e-drejtesise/

      Afati përfundimtarë për aplikimin është data 25.08.2023.

      Pas kësaj faze të parë të aplikimit kandidatët do t’i nënshtrohen fazave të tjera për

përzgjedhjen në trajnim.