Te nderuar anëtarë të Urdhrit të Psikologut!
Në linkun e mëposhtëm luteni të gjeni një material të përgatitur nga Aleanca Globale e Psikologëve mbi rëndësinë e depistimit dhe trajtimit në kohë të problematikave të shëndetit mendor në popullatë, si një e mirë e shëndetit publik, mbështetur në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për vitin 2022.
Ju lutemi shpëndajeni materialin për të gjithë të interesuarit!