Njoftim!

Njoftohen të gjithë anëtaret e Urdhrit të Psikologut të cilët nuk kanë kryer ende pagesën e kuotizacionit për vitin kalendarik 2023 se:

1. Data 31 Mars është afati i fundit i pagesës për shlyerjen e kuotizacionit në masën 6000 Lekë për të licencuarit, 4500 Lekë për praktikantët dhe 15000 Lekë për psikologët pjesë e Regjistrit të Drejtësisë.

2. Nga data 1 Prill psikologët që nuk kanë kryer kuotizacionin, duhet të paguajnë përvec kuotizacionit edhe pagesën e regjistrimit në masën 2000 Lekë.

Faleminderit,
Urdhri i Psikologut