Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve!
Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga KEVP. Në Vendimin Nr.4 datë 26.01.2023 KEVP vendosi:

1. Akreditimin e aktivitetit të qendrës Inner Life me temë: “Transferenca erotike”, me 10 kredite.

2. Akreditimin e aktivitetit te shoqatës EMDR me temë: “Niveli 1 EMDR” , me 12 kredite.

Për më shumë informacion në lidhje me zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kontaktoni drejtëpërdrejtë me këto qendra në adresat e e-mailit:
Qendra “Inner Life” e-mail: fleurashkembi@gmail.com
Shoqata “EMDR” e-mail: emdralbania@gmail.com; info@emdralbania.org

Urdhri i Psikologut