Lutemi mbani në konsideratë se nuk rishikohet asnjë rilicencim pa plotësuar më parë formularin online.
Formulari duhet detyrimisht të plotësohet minimalisht 1 muaj përpara përfundimit të afatit të licences.
Faleminderit!
Urdhri i Psikologut