Lutemi të gjithë anëtarëve të kontrolloni vazhdimisht adresat tuaja të e-malit për njoftimet që ju vijnë nga Urdhri dhe Komisionet e Edukimit në Vazhdim dhe Licencimit.
Lutemi kontrolloni perveç Inbox edhe Spam, sepse kemi informacion qe ne disa raste e-mailet kanë ardhur në Spam.
Faleminderit!