Njoftim!
 
Urdhri i Psikologut njofton se të gjithë ata psikologë të licencuar, të cilët kanë aplikuar për marrjen e krediteve për rilicencim për kategorinë e aktiviteteve me Vetëraportim, VITIN E KALUAR (JO KËTË VIT) dhe që ende nuk kanë marrë një përgjigje zyrtare nga Komisioni i Edukimit në Vazhdim nëpërmjet e-mail-it, të na kontaktojnë duke na dërguar një e-mail, në mënyrë që të njihen me vendimin e KEVP-së.
 
Faleminderit!
 
Urdhri i Psikologut