Në linkun e mëposhtëm gjeni mundësinë për të marrë pjesë në një event me interes për psikologë dhe terapistë.

https://www.psicologia.io/formazione-online/festival-della-sessuologia-edizione-2023?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=festival-sessuologia-sincrono&utm_content=festival-sessuologia-2023&fbclid=IwAR2lVeGzaIaj_wGw7GwMJCkqe-Cc-Nkgs2Lkx-wOLm8ER4CiFONwx2InfTc