Të nderuar anëtarë,
Urdhri i Psikologut po identifikon të gjithë psikologët që janë duke punuar në tezën e tyre të Doktoraturës. Ky identifikim po realizohet me qëllim informimin dhe mbështetjen me aktivitete në kuadër të studimeve të tyre doktorale.
Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë një e-mail me të dhënat:
1. Emër/Mbiemër
2. Temën e studimit
3. Fushën e studimit (psikologji edukimi, shëndeti mendor, juridike, pune dhe organizacionale, sociale dhe komuniteti)
4. Emrin e Universitetit
Të dhënat të dërgohen në adresën sekretaripergjithshem@urdhriipsikologut.al deri në datë 10.02.23
Faleminderit