Njoftim!
Njoftim për aktivitete të akredituara nga KEVP për Edukimin në Vazhdim të psikologëve!
Urdhri i Psikologut informon të gjithë psikologët e licencuar, që janë të interesuar për marrjen e krediteve për rilicencim, në lidhje me aktivitetet e akredituara së fundmi nga KEVP. Në Vendimin Nr.16 datë 07.11.2022 si dhe në Vendimin Nr.17 datë 14.11.2022 KEVP vendosi:
1. Miratimin për akreditimin e aktivitetit të qendrës Inner Life me temë: “Demostrim dhe zhvillim praktik i një qasjeje kërkimore sasiore dhe një qasjeje kërkimore cilësore”, me 10 kredite.
2.Miratimin për akreditimin e aktivitetit të Universitetit “Barleti”, me temë: “Intervista me fëmijët”, me 6 kredite.
Për më shumë informacion në lidhje me zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kontaktoni drejtëpërdrejtë me këto qendra në adresat e e-mailit:
Qendra “Inner Life” e-mail: fleurashkembi@gmail.com
Universitetit “Barleti” e-mail: bh.co@umb.edu.al
Ju faleminderit!
Urdhri i Psikologut