Të nderuar anëtarë,
Ju bëjmë me dije se sot u mbajt mbledhja e parë e Komisionit të Edukimit në Vazhdim të Psikologëve.
Anëtarët e KEVP miratuan formularët pēr akreditimin e programeve për Edukimin në Vazhdim të cilat i gjeni në faqen tonë të web si dhe bashkëngjitur këtij njoftimi.
Ju urojmë suksese dhe punë të mbarë të gjithë aplikantëve të interesuar!

Formular-aplikimi për aktivitete të edukimit në vazhdim të paakredituara paraprakisht

Formular-aplikimi për aktivitete të edukimit në vazhdim të akredituara paraprakisht