Urdhri i Psikologut njofton të gjithë psikologët, që e ushtrojnë profesionin në institucionet publike dhe private dhe që ende nuk janë anëtarë të Urdhrit se, duhet të paraqiten sa më parë pranë zyrës tonë, për të kryer regjistrimin, pasi në të kundërt, rrezikojnë pozicionin e tyre të punës. Të gjithë institucionet po njoftohen rast pas rasti.

Ju faleminderit për mirëkuptimin,

Urdhri i Psikologut