Për herë të parë sjellim në Shqipëri një lektore të niveleve ndërkombëtarë si Dr. Annemarie Hiemstra,‭ ‬e‭ ‬cila‭ ‬ka‭ ‬një‭ ‬karierrë‭ ‬të‭ ‬shkëlqyer‭ ‬në‭ ‬fushën‭ ‬e‭ ‬psikologjisë‭ ‬organizacionale.‭ ‬
Dr. Hiemstra‭ ‬ka‭ ‬qenë Presidente e‭ ‬”European‭ ‬Association‭ ‬of‭ ‬Work‭ ‬and‭ ‬Organizational ‭Psychology” (EAWOP) në vitet 2022-2023.
Aktualisht vazhdon karrierën akademike pranë “Erasmus‭ ‬School of Social and Behavioural Sciences” në Rotterdam, Hollandë.
Leksioni i hapur me temë: “‭Risitë në vlerësimin dhe përzgjedhjen e personelit‬”, do të mbahet në datë 19.04.2024 ora 13.00, në Universitetin “Barleti”.
Ky‭ ‬aktivitet‭ ‬organizohet‭ ‬në‭ ‬kuadër‭ ‬të‭ ‬ ‭ ‬Semestrit‭ ‬Evropian të Psikologjisë në Shqipëri, nën drejtimin e‭ ‬Federatës‭ ‬Evropiane‭ ‬të Psikologëve (EFPA).
Ju mirëpresim🤝